Đại lý Redlion Việt Nam - TMP VIETNAM

Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Redlion Việt Nam
Thành phần:
Thiết bị tự động hóa

Đại lý phân phối Redlion tại Việt Nam

Công Ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát hân hạnh là Đại lý cung cấp chính thức Redlion tại Việt Nam.

RED LION có trụ sở chính đặt tại Mỹ, Redlion Vietnam chuyên cung cấp các giải pháp trong công nghiệp như:

- Kết nối các thiết bị đo, thiết bị điều khiển, PLC, cảm biến, đến hệ thống WEB SERVER.

- Chuyển đổi các giao thức dữ liệu như : RS232, RS485, Profibus, Ethernet, OPC UA

- Màn hình HMI, Led

- Hỗ trợ thay thế và lắp ráp thiết bị Redlion

Đại lý phân phối Redlion tại Việt Nam

1. Thiết bị mạng công nghiệp Redlion | Industrial Networking

a. Thiết bị mạng Ethernet RedLion | Ethernet Switch

Red Lion’s rugged N-Tron® and Sixnet® series industrial Ethernet switches are designed to meet diverse networking environments. Built-in redundancy coupled with robust reliability ensures critical infrastructures stay up and running around the clock.

Ethernet Solutions

Bộ chia mạng Redlion | Switch mạng công nghiệp Redlion | Hub chia mạng Redlion | Thiết bị chuyển mạng Redlion | Hub mạng Redlion

Switch mạng 2 port,  Switch mạng 3 port, Switch mạng 4 port, Switch mạng 5 port, Switch mạng 6 port, Switch mạng 8 port, Switch mạng 9 port, Switch mạng 10 port, Switch mạng 11 port, Switch mạng 12 port, Switch mạng 14 port, Switch mạng 16 port, Switch mạng 17 port, Switch mạng 24 port, Switch mạng 26 port

b. Cellular M2M

Cellular Routers

PART # CARRIER NETWORK TECHNOLOGY ETHERNET PORTS POWER INPUT
SN-6900-AM Generic 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
SN-6900-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
SN-6900-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
SN-6901-AM Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-EU EU/Asia Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901EB-AM Generic 4G 1 PoE
SN-6901EB-AT AT&T 4G 1 PoE
SN-6901EB-VZ Verizon 4G 1 PoE
SN-6921-AM Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-AT AT&T 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-EU EU/Asia Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-VZ Verizon 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
SN-6901-EU-3G EU/Asia Generic 3G 1 8-30VDC, Screw Connector
SN-6921-EU-3G EU/Asia Generic 3G 5 8-30VDC, Screw Connecto

Cellular RTUs

RAM 6000 RTUs

PART # CARRIER NETWORK TECHNOLOGY ETHERNET PORTS POWER INPUT
RAM-6900-AM N.A. Generic 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-6900-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-6900-EU EU/Asia Generic 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-6900-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-6901-AM N.A. Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901-EU EU/Asia Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901EB-AM N.A. Generic 4G 1 PoE
RAM-6901EB-AT AT&T 4G 1 PoE
RAM-6901EB-EU EU/Asia Generic 4G 1 PoE
RAM-6901EB-VZ Verizon 4G 1 PoE
RAM-6921-AM N.A. Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-AT AT&T 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-EU EU/Asia Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-VZ Verizon 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901-EU-3G EU/Asia Generic 3G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-EU-3G EU/Asia Generic 3G 5 8-30VDC, Screw Connector

c. Communication Converters

Protocol Converters

Media Converters

2. Thiết bị truyền thông Red Lion | Industrial Automation

a. I/O Modules E3 Redlion

PART  TITLE DI DO AI AO
E3-MIX20884-1 E3 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 12 8 8 4
E3-MIX24880-1 E3 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 16 8 8 -
E3-MIX24882-1 E3 I/O Module-34 Mixed Inputs/Outputs 16 8 8 2
E3-32DI24-1 E3 I/O Module-32 24V Digital Inputs 32 - - -
E3-16DI24-1 E3 I/O Module-16 24V Digital Inputs 16 - - -
E3-16DIAC-1 E3 I/O Module-16 120VAC Digital Inputs 16 - - -
E3-32DO24-1 E3 I/O Module-32 24V Digital Outputs - 32 - -
E3-16DO24-1 E3 I/O Module-16 24V Digital Outputs - 16 - -
E3-16DORLY-1 E3 I/O Module-16 Digital Output Relays - 16 - -
E3-16ISO20M-1 E3 I/O Module-16 4-20mA Isolated Analog Inputs - - 16 -
E3-32AI20M-1 E3 I/O Module-32 20mA Analog Inputs - - 32 -
E3-32AI10V-1 E3 I/O Module-32 10VDC Analog Inputs - - 32 -
E3-16AI20M-1 E3 I/O Module-16 Analog Inputs (4-20mA) - - 16 -
E3-16AI8AO-1 E3 I/O Module-16 Analog Inputs/8 Analog Outputs - - 16 8
E3-8AO20M-1 E3 I/O Module-8 Analog Outputs - - - 8
E3-16ISOTC-1 E3 I/O Module-16 Isolated Thermocouple Inputs - - 16TC -
E3-10RTD-1 E3 I/O Module-10 RTD Inputs - - 10 RTD -

b. I/O Modules EtherTrak Redlion

PART # TITLE DI DO AI AO
E2-MIX20884-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 12 8 8 4
E2-MIX24880-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 Mixed Inputs/Outputs 24 8 8 -
E2-MIX24882-D EtherTRAK-2 I/O Module-34 Mixed Inputs/Outputs 16 8 8 2
E2-32DI24-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 24V Digital Inputs 32 - - -
E2-16DI24-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 24V Digital Inputs 16 - - -
E2-16DIAC-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 120VAC Digital Inputs 16 - - -
E2-32DO24-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 24V Digital Outputs - 32 - -
E2-16DO24-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 24V Digital Outputs - 16 - -
E2-16DORLY-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Digital Output Relays - 16 - -
E2-16ISO20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 4-20mA Isolated Analog Inputs - - 16 -
E2-32AI20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 20mA Analog Inputs - - 32 -
E2-32AI10V-D EtherTRAK-2 I/O Module-32 10VDC Analog Inputs - - 32 -
E2-16AI20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs (4-20mA) - - 16 -
E2-16AI-8AO-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Analog Inputs/8 Analog Outputs - - 16 8
E2-8AO20M-D EtherTRAK-2 I/O Module-8 Analog Outputs - - - 8
E2-16ISOTC-D EtherTRAK-2 I/O Module-16 Isolated Thermocouple Inputs - - 16TC -

c. Bộ điều khiển PID Redlion | PID Controller

Bộ điều khiển nhiệt độ Red Lion

From single to multi-point control, Red Lion has the right PID controller for any application. Red Lion provides a wide range of proportional-integral-derivative (PID) controllers that are rugged, reliable and easy to deploy. Our PID controllers offer industry-leading features and reliable performance designed for the most demanding applications.

Bộ điều khiển PID PXU Redlion Bộ điều khiển PID PAX2C RedlionBộ điều khiển PID DLC RedlionModular Controller

Mô tả PXU PXU PAX2C DLC Modular Controller Graphite HMI
Size 1/16 DIN 1/8 DIN 1/4 DIN 1/8 DIN DIN Rail DIN Rail Various Sizes
Display Capability
Universal Signal Input
Single Loop
Dual Loop
Multiple Loop
Panel Mount
DIN Rail Mount
Heater Current Monitor
Remote Setpoint
Ramp/Soak Capability

d. Màn hình cảm ứng HMI Redlion

G07C0000 G10C0000 G15C1100 G308A230
G07S0000 G10C1000 G303M000 G308C100
G09C0000 G10R0000 G303S000 G310C210
G09C1000 G10R1000 G304K200 G310C230
G0FILM07 G10S0000 G306A000 G310R210
G0FILM09 G10S1000 G306M000 G310R230
G0FILM10 G12C0000 G306MS00 G315C230
G0FILM12 G12C1100 G307K200 G310S230
G0FILM15 G15C0000 G308A210 G315C210

e. Panel meters Redlion | Màn hình hiển thi Led Redlion | Large LED Displays

CUB4 Panel meterCUB5 Panel meter, CUB7 Panel meterC48 Panel meterPAX Panel meter,  PAX2 Panel meterPAX Lite Panel meter

CUB4CL10 CUB4L8WM CUB5RTR0 CUB7P010
CUB4CL20 CUB4LP00 CUB5SNK0 CUB7P020
CUB4CL30 CUB4LP40 CUB5TB00 CUB7P100
CUB4CL40 CUB4V000 CUB5TCB0 CUB7P110
CUB4I000 CUB4V010 CUB5TCR0 CUB7P120
CUB4I010 CUB4V020 CUB5TR00 CUB7P200
CUB4I020 CUB5B000 CUB5USB0 CUB7P210
CUB4L000 CUB5COM1 CUB5VB00 CUB7P220
CUB4L010 CUB5COM2 CUB5VR00 CUB7TCG0
CUB4L020 CUB5IB00 CUB7CCG0 CUB7TCG1
CUB4L800 CUB5IR00 CUB7CCR0 CUB7TCR0
CUB4L810 CUB5PB00 CUB7CCS0 CUB7TCR1
CUB7TCS0 CUB7TCS1 CUB7TVG0 CUB7TVR0
CUB4L820 CUB4L8W2 CUB5RLY0 CUB7CVR0
CUB4L8W0 CUB5PR00 CUB5RTB0 CUB7CVS0
CUB4L8W1 CUB5R000 CUB7CVG0 CUB7P000

3. Bộ chuyển đổi tín hiệu Red Lion

a.Bộ chia tín hiệu nguồn PoE Redlion 

Model: 100-POE-SPL-12, 100-POE-SPL-24, 100-POE-SPL-48

b. Bộ chuyển đổi tín hiệu ethernet sang tín hiệu cáp quang

1002MC-LX-10 302MC-SC 102MCE-SC-15 1008TX-POE+
1002MC-LX-40 302MC-ST 102MCE-SC-15-MDR 102MC-SC
1002MC-LX-80 302MC-ST-100-MDR 102MCE-SC-40 102MC-SC-MDR
1002MC-SX 302MC-ST-MT100 102MCE-SC-40-MDR 102MC-ST
1003GX2-B 302MCE-N-SC-15 102MCE-SC-80 302MCE-SC-40
1003GX2-LX-10 302MCE-N-SC-40 102MCE-SC-80-MDR 302MCE-SC-80
1003GX2-LX-40 302MCE-N-SC-80 102MCE-ST-15 302MCE-ST-40
1003GX2-LX-80 302MCE-N-ST-15 102MCE-ST-15-MDR 302MCE-ST-80
1003GX2-SX 302MCE-N-ST-40 102MCE-ST-40 302MC-N-SC
1005TX 302MCE-N-ST-80 102MCE-ST-40-MDR 302MC-N-ST
1008TX 302MCE-SC-15 102MCE-ST-80 102MC-ST-MDR

c. Bộ chuyển tiếp mạng ethernet công nghiệp Redlion

104TX 108TX-HV-MDR 305FX-ST 308FXE2-N-ST-80
104TX-MDR 108TX-MDR 305FXE-N-SC-15 308FXE2-SC-15
105FX-SC 110FX2-SC 305FXE-N-SC-40 308FXE2-SC-40
105FX-SC-MDR 110FX2-ST 305FXE-N-SC-80 308FXE2-SC-80
105FX-ST 110FXE2-SC-15 305FXE-N-ST-15 308FXE2-ST-15
105FX-ST-MDR 110FXE2-SC-40 305FXE-N-ST-40 308FXE2-ST-40
105FXE-SC-80 110FXE2-SC-80 305FXE-N-ST-80 308FXE2-ST-80
105FXE-SC-80-MDR 110FXE2-ST-15 305FXE-SC-15 308TX
105FXE-SC-40 110FXE2-ST-40 305FXE-SC-40 308TX-N
105FXE-SC-40-MDR 110FXE2-ST-80 305FXE-SC-80 309FX-N-SC
105FXE-ST-15 111FX3-SC 305FXE-ST-15 309FX-N-ST
105FXE-ST-15-MDR 111FX3-ST 305FXE-ST-40 309FX-SC
105FXE-ST-40 111FXE3-SC-15 305FXE-ST-80 309FX-ST
105FXE-ST-40-MDR 111FXE3-SC-40 306FX2-N-SC 309FXE-N-SC-15
105FXE-ST-80 111FXE3-SC-80 306FX2-N-ST 309FXE-N-SC-40
105FXE-ST-80-MDR 111FXE3-ST-15 306FX2-SC 309FXE-N-SC-80
105M12 111FXE3-ST-40 306FX2-ST 309FXE-N-ST-15
105TX 111FXE3-ST-80 306FXE2-N-SC-15 309FXE-N-ST-40
105TX-MDR 112FX4-SC 306FXE2-N-SC-40 309FXE-N-ST-80
105TX-SL 112FX4-ST 306FXE2-N-SC-80 309FXE-SC-15
106FX2-SC 112FXE4-SC-15 306FXE2-N-ST-15 309FXE-SC-40
106FX2-SC-MDR 112FXE4-SC-40 306FXE2-N-ST-40 309FXE-SC-80
106FX2-ST 112FXE4-SC-80 306FXE2-N-ST-80 309FXE-ST-15
106FX2-ST-MDR 112FXE4-ST-15 306FXE2-SC-15 309FXE-ST-40
106FXE2-SC-15 112FXE4-ST-40 306FXE2-SC-40 309FXE-ST-80
106FXE2-SC-15-MDR 112FXE4-ST-80 306FXE2-SC-80 316TX
106FXE2-SC-40 114FX6-SC 306FXE2-ST-15 316TX-N
106FXE2-SC-40-MDR 114FX6-ST 306FXE2-ST-40 317FX-N-SC
106FXE2-SC-80 114FXE6-SC-15 306FXE2-ST-80 317FX-N-ST
106FXE2-SC-80-MDR 114FXE6-SC-40 306TX 317FX-SC
106FXE2-ST-15 114FXE6-SC-80 306TX-N 317FX-ST
106FXE2-ST-15-MDR 114FXE6-ST-15 308FX2-N-SC 317FXE-N-SC-15
106FXE2-ST-40 114FXE6-ST-40 308FX2-N-ST 317FXE-N-SC-40
106FXE2-ST-40-MDR 114FXE6-ST-80 308FX2-SC 317FXE-N-SC-80
106FXE2-ST-80 116TX 308FX2-ST 317FXE-N-ST-15
106FXE2-ST-80-MDR 304TX 308FXE2-N-SC-15 317FXE-N-ST-40
108M12 304TX-N 308FXE2-N-SC-40 317FXE-N-ST-80
108M12-HV 305FX-N-SC 308FXE2-N-SC-80 317FXE-SC-15
108TX 305FX-N-ST 308FXE2-N-ST-15 317FXE-SC-40
108TX-HV 305FX-SC 308FXE2-N-ST-40 317FXE-SC-80

4. Bộ chuyển tiếp nguồn PoE công nghiệp Redlion

105FXE-ST-80-POE 105FX-SC-POE 105FXE-SC-40-POE 105TX-POE
105FXE-ST-80-POE-MDR 105FX-SC-POE-MDR 105FXE-SC-40-POE-MDR 105TX-POE-MDR
105FXE-ST-40-POE 105FX-ST-POE 105FXE-ST-15-POE 105FXE-SC-15-POE
105FXE-ST-40-POE-MDR 105FX-ST-POE-MDR 105FXE-ST-15-POE-MDR 105FXE-SC-15-POE-MDR

5. Bộ điều khiển chuyển tiếp mạng ethernet Redlion

508FX2-A-SC 508TX-N 516TX-A 524TX
508FX2-A-ST 509FX-A-SC 516TX-N 524TX-A
508FX2-N-SC 509FX-A-ST 517FX-A-SC 524TX-N
508FX2-N-ST 509FX-N-SC 517FX-A-ST 526FX2-A-SC
508FX2-SC 509FX-N-ST 517FX-N-SC 526FX2-A-ST
508FX2-ST 509FX-SC 517FX-N-ST 526FX2-N-SC
508FXE2-A-SC-15 509FX-ST 517FX-SC 526FX2-N-ST
508FXE2-A-SC-40 509FXE-A-SC-15 517FX-ST 526FX2-SC
508FXE2-A-SC-80 509FXE-A-SC-40 517FXE-A-SC-15 526FX2-ST
508FXE2-A-ST-15 509FXE-A-SC-80 517FXE-A-SC-40 526FXE2-A-SC-15
508FXE2-A-ST-40 509FXE-A-ST-15 517FXE-A-SC-80 526FXE2-A-SC-40
508FXE2-A-ST-80 509FXE-A-ST-40 517FXE-A-ST-15 526FXE2-A-SC-80
508FXE2-N-SC-15 509FXE-A-ST-80 517FXE-A-ST-40 526FXE2-A-ST-15
508FXE2-N-SC-40 509FXE-N-SC-15 517FXE-A-ST-80 526FXE2-A-ST-40
508FXE2-N-SC-80 509FXE-N-SC-40 517FXE-N-SC-15 526FXE2-A-ST-80
508FXE2-N-ST-15 509FXE-N-SC-80 517FXE-N-SC-40 526FXE2-N-SC-15
508FXE2-N-ST-40 509FXE-N-ST-15 517FXE-N-SC-80 526FXE2-N-SC-40
508FXE2-N-ST-80 509FXE-N-ST-40 517FXE-N-ST-15 526FXE2-N-SC-80
508FXE2-SC-15 509FXE-N-ST-80 517FXE-N-ST-40 526FXE2-N-ST-15
508FXE2-SC-40 509FXE-SC-15 517FXE-N-ST-80 526FXE2-N-ST-40
508FXE2-SC-80 509FXE-SC-40 517FXE-SC-15 526FXE2-N-ST-80
508FXE2-ST-15 509FXE-SC-80 517FXE-SC-40 526FXE2-SC-15
508FXE2-ST-40 509FXE-ST-15 517FXE-SC-80 526FXE2-SC-40
508FXE2-ST-80 509FXE-ST-40 517FXE-ST-15 526FXE2-SC-80
508TX 509FXE-ST-80 517FXE-ST-40 526FXE2-ST-15
508TX-A 516TX 517FXE-ST-80 526FXE2-ST-40

6. Công tắc chuyển tiếp mạng Ethernet công nghiệp Redlion

7010TX 7026TX 710FXE2-SC-15-HV 712FXE4-ST-15
7012FX2-SC 7026TX-AC 710FXE2-SC-40 712FXE4-ST-15-HV
7012FX2-SC-HV 7026TX-PMK 710FXE2-SC-40-HV 712FXE4-ST-40
7012FX2-ST 702M12-PK 710FXE2-SC-80 712FXE4-ST-40-HV
7012FX2-ST-HV 702M12-W 710FXE2-SC-80-HV 712FXE4-ST-80
7012FXE2-SC-15 708FX2-SC 710FXE2-ST-15 712FXE4-ST-80-HV
7012FXE2-SC-15-HV 708FX2-ST 710FXE2-ST-15-HV 714FX6-SC
7012FXE2-SC-40 708FXE2-SC-15 710FXE2-ST-40 714FX6-ST
7012FXE2-SC-40-HV 708FXE2-SC-40 710FXE2-ST-40-HV 714FXE6-SC-15
7012FXE2-SC-80 708FXE2-SC-80 710FXE2-ST-80 714FXE6-SC-40
7012FXE2-SC-80-HV 708FXE2-ST-15 710FXE2-ST-80-HV 714FXE6-SC-80
7012FXE2-ST-15 708FXE2-ST-40 711FX3-SC 714FXE6-ST-15
7012FXE2-ST-15-HV 708FXE2-ST-80 711FX3-SC-HV 714FXE6-ST-40
7012FXE2-ST-40 708M12 711FX3-ST 714FXE6-ST-80
7012FXE2-ST-40-HV 708M12-HV 711FX3-ST-HV 716FX2-SC
7012FXE2-ST-80 708TX 711FXE3-SC-15 716FX2-SC-HV
7012FXE2-ST-80-HV 709FX-SC 711FXE3-SC-15-HV 716FX2-ST
7018FX2-SC 709FX-SC-HV 711FXE3-SC-40 716FX2-ST-HV
7018FX2-SC-HV 709FX-ST 711FXE3-SC-40-HV 716FXE2-SC-15
7018FX2-ST 709FX-ST-HV 711FXE3-SC-80 716FXE2-SC-15-HV
7018FX2-ST-HV 709FXE-SC-15 711FXE3-SC-80-HV 716FXE2-SC-40
7018FXE2-SC-15 709FXE-SC-15-HV 711FXE3-ST-15 716FXE2-SC-40-HV
7018FXE2-SC-15-HV 709FXE-SC-40 711FXE3-ST-15-HV 716FXE2-SC-80
7018FXE2-SC-40 709FXE-SC-40-HV 711FXE3-ST-40 716FXE2-SC-80-HV
7018FXE2-SC-40-HV 709FXE-SC-80 711FXE3-ST-40-HV 716FXE2-ST-15
7018FXE2-SC-80 709FXE-SC-80-HV 711FXE3-ST-80 716FXE2-ST-15-HV
7018FXE2-SC-80-HV 709FXE-ST-15 711FXE3-ST-80-HV 716FXE2-ST-40
7018FXE2-ST-15 709FXE-ST-15-HV 712FX4-SC 716FXE2-ST-40-HV
7018FXE2-ST-15-HV 709FXE-ST-40 712FX4-SC-HV 716FXE2-ST-80
7018FXE2-ST-40 709FXE-ST-40-HV 712FX4-ST 716FXE2-ST-80-HV
7018FXE2-ST-40-HV 709FXE-ST-80 712FX4-ST-HV 716M12
7018FXE2-ST-80 709FXE-ST-80-HV 712FXE4-SC-15 716M12-HV
7018FXE2-ST-80-HV 710FX2-SC 712FXE4-SC-15-HV 716TX
7018TX 710FX2-SC-HV 712FXE4-SC-40 716TX-HV
7018TX-HV 710FX2-ST 712FXE4-SC-40-HV 7506GX2
702-W 710FX2-ST-HV 712FXE4-SC-80 7506GX2-LX-10
702-W-PM 710FXE2-SC-15 712FXE4-SC-80-HV 7506GX2-SX

7. Module chuyển tiếp mạng ethernet công nghiệp chuẩn Singlemode Redlion

9002FXE-SC-15 9002FXE-ST-15 9004FXE-SC-15 9004FXE-ST-15
9002FXE-SC-40 9002FXE-ST-40 9004FXE-SC-40 9004FXE-ST-40
9002FXE-SC-80 9002FXE-ST-80 9004FXE-SC-80 9004FXE-ST-80

8. Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng ethernet sang tín hiệu quang Redlion

NT24K-11FXE3-SC-80-POE NT24K-10FX2-SC NT24K-12GXE4-SC-10 NT24K-12FXE4-SC-80-POE
NT24K-11FXE3-ST-15 NT24K-10FX2-SC-POE NT24K-12GXE4-SC-10-POE NT24K-12FXE4-ST-15
NT24K-11FXE3-ST-15-POE NT24K-10FX2-ST NT24K-12GXE4-SC-40 NT24K-12FXE4-ST-15-POE
NT24K-11FXE3-ST-40 NT24K-10FX2-ST-POE NT24K-12GXE4-SC-40-POE NT24K-12FXE4-ST-40
NT24K-11FXE3-ST-40-POE NT24K-10FXE2-SC-15 NT24K-12GXE4-SC-80 NT24K-12FXE4-ST-40-POE
NT24K-11FXE3-ST-80 NT24K-10FXE2-SC-15-POE NT24K-12GXE4-SC-80-POE NT24K-12FXE4-ST-80
NT24K-11FXE3-ST-80-POE NT24K-10FXE2-SC-40 NT24K-12SFP-DM4 NT24K-12FXE4-ST-80-POE
NT24K-11GX3-SC NT24K-10FXE2-SC-40-POE NT24K-12SFP-DM4-POE NT24K-12GX4-SC
NT24K-11GX3-SC-POE NT24K-10FXE2-SC-80 NT24K-14FX6-SC NT24K-11FX3-SC
NT24K-11GXE3-SC-10 NT24K-10FXE2-SC-80-POE NT24K-14FX6-SC-POE NT24K-11FX3-SC-POE
NT24K-11GXE3-SC-10-POE NT24K-10FXE2-ST-15 NT24K-14FX6-ST NT24K-11FX3-ST
NT24K-11GXE3-SC-40 NT24K-10FXE2-ST-15-POE NT24K-14FX6-ST-POE NT24K-11FX3-ST-POE
NT24K-11GXE3-SC-40-POE NT24K-10FXE2-ST-40 NT24K-14FXE6-SC-15 NT24K-11FXE3-SC-15
NT24K-11GXE3-SC-80 NT24K-10FXE2-ST-40-POE NT24K-14FXE6-SC-15-POE NT24K-11FXE3-SC-15-POE
NT24K-11GXE3-SC-80-POE NT24K-10FXE2-ST-80 NT24K-14FXE6-SC-40 NT24K-11FXE3-SC-40
NT24K-12FX4-SC NT24K-10FXE2-ST-80-POE NT24K-14FXE6-SC-40-POE NT24K-11FXE3-SC-40-POE
NT24K-12FX4-SC-POE NT24K-10GX2-SC NT24K-14FXE6-SC-80 NT24K-14GX6-SC
NT24K-12FX4-ST NT24K-10GX2-SC-POE NT24K-14FXE6-SC-80-POE NT24K-14GX6-SC-POE
NT24K-12FX4-ST-POE NT24K-10GXE2-SC-10 NT24K-14FXE6-ST-15 NT24K-14GXE6-SC-10
NT24K-12FXE4-SC-15 NT24K-10GXE2-SC-10-POE NT24K-14FXE6-ST-15-POE NT24K-14GXE6-SC-10-POE
NT24K-12FXE4-SC-15-POE NT24K-10GXE2-SC-40 NT24K-14FXE6-ST-40 NT24K-14GXE6-SC-40
NT24K-12FXE4-SC-40 NT24K-10GXE2-SC-40-POE NT24K-14FXE6-ST-40-POE NT24K-14GXE6-SC-40-POE
NT24K-12FXE4-SC-40-POE NT24K-10GXE2-SC-80 NT24K-14FXE6-ST-80 NT24K-14GXE6-SC-80
NT24K-12FXE4-SC-80 NT24K-10GXE2-SC-80-POE NT24K-14FXE6-ST-80-POE NT24K-14GXE6-SC-80-POE

9. Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng ethernet sang tín hiệu quang công suất lớn Redlion 

NT24K-AC1 NT24K-DR24-DC NT24K-GX8-SC NT24K-DR16-AC
NT24K-AC1-DC1 NT24K-FX8-SC NT24K-GXE8-SC-10 NT24K-DR16-DC
NT24K-AC2 NT24K-FX8-ST NT24K-GXE8-SC-40 NT24K-DR24-AC
NT24K-DC1 NT24K-FXE8-SC-15 NT24K-GXE8-SC-80 NT24K-FXE8-ST-15
NT24K-DC2 NT24K-FXE8-SC-40 NT24K-NM-PMK NT24K-FXE8-ST-40
NT24K-DR-PMK NT24K-FXE8-SC-80 NT24K-PMK NT24K-FXE8-ST-80

10. Bộ đếm Redlion

C48CB001 C48CD002 C48CP011 C48TD011
C48CB003 C48CD005 C48CP015 C48TD012
C48CB004 C48CD007 C48CP100 C48TD017
C48CB005 C48CD012 C48CP101 C48TD101
C48CB008 C48CD015 C48CP105 C48TD102
C48CB009 C48CD017 C48CP110 C48TD105
C48CB011 C48CD100 C48CP111 C48TD106
C48CB014 C48CD101 C48CP115 C48TD107
C48CB019 C48CD102 C48CS003 C48TD111
C48CB100 C48CD105 C48CS004 C48TD112
C48CB101 C48CD106 C48CS013 C48TD116
C48CB103 C48CD107 C48CS014 C48TD117
C48CB104 C48CD110 C48CS103 C48TS003
C48CB105 C48CD111 C48CS104 C48TS004
C48CB108 C48CD112 C48CS113 C48TS013
C48CB109 C48CD115 C48CS114 C48TS014
C48CB110 C48CD116 C48TD001 C48TS103
C48CB111 C48CD117 C48TD002 C48TS104
C48CB114 C48CP001 C48TD005 C48TS113
C48CB119 C48CP005 C48TD007 C48TS114

11. Module nhận tín hiệu đầu vào Redlion

CSDIO14R CSOUT400 CSPID2T0 CSMSTRSX
CSDIO14S CSPID1R0 CSPID2TM CSMSTRV2
CSINI800 CSPID1RA CSRTD600 CSMSTRZR
CSINI8L0 CSPID1RM CSSG10RA CSPID2R0
CSINV800 CSPID1S0 CSSG10SA CSPID2RM
CSINV8L0 CSPID1SA CSSG11RA CSPID2S0
CSMSTRGT CSPID1SM CSSG11SA CSTC8ISO
CSMSTRLE CSPID1TA CSTC8000 CSTERM00

Xem thêm chi tiết : TẠI ĐÂY

Bạn đang tìm Nơi bán thiết bị của hãng Red Lion chính hãng tại Việt Nam ?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được từ vấn và hỗ trợ.

Đại lý Redlion Việt Nam - RED LION VIETNAM

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  285
 • Tuần này:
  285
 • Tuần trước:
  11018
 • Tháng trước:
  11018
 • Tất cả:
  2716320
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hoàng Xuân Tiến (Mr)

Hotline: 03888 30881

Email: sale06@tmpvietnam.com

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved