Switch mạng 10 cổng Redlion | Red lion Vietnam

Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Đại lý Redlion Việt Nam
Thành phần:
Switch mạng công nghiệp

Công Ty Tăng Minh Phát - Đại lý phân phối thiết bị mạng của hãng Redlion tại Việt Nam

Đại lý phân phối RedLion chính tại Việt Nam | Red Lion Vietnam

Hub chia mạng 10 cổng Redlion, Switch chia mạng redlion, thiết bị mạng Redlion, Hub mạng công nghiệp, Bộ chia mạng Redlion

Switch chia mạng Redlion | Ethernet Switch

Hub chia mạng 10 port Redlion - UNMANAGED SWITCH

PART # TOTAL PORTSsort descending 10/100 100 FIBER 10/100/1000 OPERATING TEMP FIBER TYPE DISTANCE RATING
110FX2-ST 10 8 2 - -40° to 80°C Multimode 2km
110FX2-SC 10 8 2 - -40° to 80°C Multimode 2km
110FXE2-ST-80 10 8 2 - -40° to 80°C Singlemode 80km
110FXE2-ST-40 10 8 2 - -40° to 80°C Singlemode 40km
110FXE2-SC-15 10 8 2 - -40° to 80°C Singlemode 15km
110FXE2-SC-40 10 8 2 - -40° to 80°C Singlemode 40km
110FXE2-SC-80 10 8 2 - -40° to 80°C Singlemode 80km
110FXE2-ST-15 10 8 2 - -40° to 80°C Singlemode 15km

Switch mạng 10 port Redlion - MONITORED SWITCH

Thiết bị chia mạng 10 cổng Redlion - MANAGED SWITCH

PART # PORTS 10/100 10/100/1000 100 FIBER GIG FIBER GIG SFP TYPE DISTANCE RATING OPERATING TEMP
NT24k-10GXE2-SC-80-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Singlemode 80km -40° to 80°C
NT24k-10FX2-ST-PT 10 - 8 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
NT24k-10FX2-SC-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Multimode 2km -40° to 80°C
NT24k-10FX2-SC-PT 10 - 8 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
NT24k-10GXE2-SC-80-POE 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Singlemode 80km -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-80 10 - 8 - 2 - Singlemode 80km -40° to 85°C
NT24k-10GXE2-SC-40-POE 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Singlemode 40km -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-40 10 - 8 - 2 - Singlemode 40km -40° to 85°C
NT24k-10GXE2-SC-10-POE 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Singlemode 10km -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-10 10 - 8 - 2 - Singlemode 10km -40° to 85°C
NT24k-10GX2-SC-POE 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Multimode 500m -40° to 80°C
NT24k-10GX2-SC 10 - 8 - 2 - Multimode 550m -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-ST-80-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 80km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-80 10 - 8 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-SC-80-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 80km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-80 10 - 8 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-ST-40-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 40km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-40 10 - 8 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
NT24k-10FX2-ST-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Multimode 2km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-15-PT 10 - 8 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-SC-15-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 15km -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-80-PT 10 - 8 - 2 - Singlemode 80km -40° to 85°C
NT24k-10GXE2-SC-40-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Singlemode 40km -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-40-PT 10 - 8 - 2 - Singlemode 40km -40° to 85°C
NT24k-10GXE2-SC-10-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Singlemode 10km -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-10-PT 10 - 8 - 2 - Singlemode 10km -40° to 85°C
NT24k-10GX2-SC-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) - 2 - Multimode 2km -40° to 80°C
NT24k-10GX2-SC-PT 10 - 8 - 2 - Multimode 2km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-ST-80-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 80km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-80-PT 10 - 8 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-ST-40-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 40km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-40-PT 10 - 8 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-ST-15-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 15km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-15-PT 10 - 8 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-SC-80-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 80km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-80-PT 10 - 8 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-SC-40-POE-PT 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 40km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-40-PT 10 - 8 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-SC-40-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 40km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-40 10 - 8 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
710FXE2-SC-40 10 8 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 70°C
710FXE2-SC-80 10 8 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 70°C
710FXE2-ST-15 10 8 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 70°C
710FXE2-ST-40 10 8 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 70°C
710FXE2-ST-80 10 8 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 70°C
7010TX 10 8 2 - - Up to 2 - - -40° to 70°C
SLX-10MG-1 10 7 3 Up to 2 - Up to 2 - - -40° to 75°C
710FX2-ST-HV 10 8 - 2 - - Multimode 2km -40° to 70°C
710FX2-ST 10 8 - 2 - - Multimode 2km -40° to 70°C
710FX2-SC-HV 10 8 - 2 - - Multimode 2km -40° to 70°C
710FX2-SC 10 8 - 2 - - Multimode 2km -40° to 70°C
710FXE2-ST-40-HV 10 8 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 70°C
710FXE2-ST-15-HV 10 8 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 70°C
710FXE2-SC-80-HV 10 8 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 70°C
710FXE2-SC-40-HV 10 8 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 70°C
710FXE2-SC-15 10 8 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 70°C
NT24k-10FXE2-ST-15-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 15km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-15 10 - 8 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
NT24k-10FXE2-SC-15-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Singlemode 15km -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-15 10 - 8 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
NT24k-10FX2-ST-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Multimode 2km -40° to 80°C
NT24k-10FX2-ST 10 - 8 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
NT24k-10FX2-SC-POE 10 - 8 (8 PoE+) 2 - - Multimode 2km -40° to 80°C
NT24k-10FX2-SC 10 - 8 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
710FXE2-ST-80-HV 10 8 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 70°C
710FXE2-SC-15-HV 10 8 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 70°C

POWER OVER ETHERNET (POE)

PART # PORTS 10/100/1000 100 FIBER GIG FIBER GIGABIT SFP POE STANDARD MOUNTING OPERATING TEMP
NT24k-10GX2-SC-POE-PT 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-40-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-10-POE-PT 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-40-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-40-POE-PT 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-80-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-80-POE-PT 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-80-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10GX2-SC-POE 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-10-POE 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-40-POE 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10GXE2-SC-80-POE 10 8 (8 PoE+) - 2 - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FX2-SC-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FX2-ST-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-15-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-40-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-80-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FX2-SC-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-15-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FX2-ST-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-40-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-SC-15-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-80-POE-PT 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
NT24k-10FXE2-ST-15-POE 10 8 (8 PoE+) 2 - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
 • 10 Port Gigabit Managed Industrial Ethernet Switch
  • Eight 10/100/1000BaseTX RJ-45 Ports
  • Two 100BaseFX Singlemode 80km Fiber Ports with ST Connectors
  • All copper ports support IEEE 802.3af/at PoE+
 • -40°C to 80°C Operating Temperature
 • ESD and Surge Protection on all Built-in Ports
 • Auto Sensing 10/100/1000BaseTX, Duplex, and MDIX
 • Store-and-forward Technology
 • Redundant Power Input (22 - 49 VDC)
 • Jumbo Frame Support
 • 16k MAC Addresses
 • Detailed Ring Map and Fault Location Charting
 • USB Configuration Port
 • Configurable Alarm Contact
 • Compact Industrial DIN-Rail Enclosure
 • Fully Managed Features:
  • SNMP v1, v2, v3 and Web Browser Management
  • SSH/SSL/HTTPS
  • IEEE 802.1x with RADIUS Remote Server Authentication
  • DHCP Server, Option 82 relay, Option 61, IP fallback
  • Port Security – MAC address based
  • MultiMember NRing™ Technology with ~30ms Healing
  • NLink™ Redundant Ring Technology
  • NView™ Monitoring Technology
  • EtherNet/IP™ CIP Messaging
  • Web configuration
  • IGMP Auto Configuration
  • 802.1Q tag VLAN and Port VLAN
  • 802.1p QoS and Port QoS
  • Port Trunking
  • Port Mirroring
  • SNTP
  • IEEE 1588v2 (PTP)
  • Event Log/Syslog
  • 802.1d, 802.1w, 802.1D RSTP
  • DHCP Client
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  597
 • Tuần này:
  9130
 • Tuần trước:
  9466
 • Tháng trước:
  17430
 • Tất cả:
  179015
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved