Switch mạng 8 cổng Redlion | Red lion Vietnam

Xuất xứ:
USA
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Đại lý Redlion Việt Nam
Thành phần:
Switch mạng công nghiệp

Công Ty Tăng Minh Phát - Đại lý phân phối thiết bị mạng của hãng Redlion tại Việt Nam

Đại lý phân phối RedLion chính tại Việt Nam | Red Lion Vietnam

Hub chia mạng 8 cổng Redlion, Switch chia mạng redlion, thiết bị mạng Redlion, Hub mạng công nghiệp, Bộ chia mạng Redlion

Switch chia mạng Redlion | Ethernet Switch

Hub chia mạng 8 port Redlion - UNMANAGED SWITCH

PART # TOTAL PORTS 10/100 100 FIBER 10/100/1000 OPERATING TEMP FIBER TYPE DISTANCE RATING
SLX-8ES-1 8 8 - - -40° to 85°C - -
308FX2-ST 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km
308TX 8 8 - - -40° to 70°C - -
508FX2-SC 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km
508FX2-ST 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km
508TX 8 8 - - -40° to 85°C - -
108M12 8 8 - - -40° to 70°C - -
308FX2-SC 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km
108TX-MDR 8 8 - - -40° to 70°C - -
SLX-8ES-6SC 8 5 3 - -40° to 85°C Multimode 4km
SLX-8ES-6ST 8 5 3 - -40° to 85°C Multimode 4km
SLX-8ES-7SC 8 5 3 - -40° to 85°C Singlemode 20km
SLX-8ES-7SCL 8 5 3 - -40° to 85°C Singlemode 60km
SLX-8ES-7STL 8 5 3 - -40° to 85°C Singlemode 60km
SLX-8ES-7ST 8 5 3 - -40° to 85°C Singlemode 20km
108M12-HV 8 8 - - -40° to 70°C - -
108TX 8 8 - - -40° to 70°C - -
108TX-HV-MDR 8 8 - - -40° to 70°C - -
108TX-HV 8 8 - - -40° to 70°C - -
508FXE2-ST-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
ET-8ES-MIL-1 8 8 - - -40° to 75°C - -
ET-8MS-MIL-1 8 8 - - -40° to 75°C - -
ET-8EG-MIL-1 8 - - 8 -40° to 75°C - -
ET-8MG-MIL-1 8 - - 8 -40° to 75°C - -
1008TX-POE+ 8 - - 8 (4 PoE+) -40° to 80°C - -
308FXE2-SC-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
508FXE2-ST-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
508FXE2-ST-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
508FXE2-SC-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
508FXE2-SC-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
508FXE2-SC-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
308FXE2-ST-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
308FXE2-ST-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
308FXE2-ST-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
308FXE2-SC-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
308FXE2-SC-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
SL-8ES-1 8 8 - - -40° to 60°C - -

Switch mạng 8 port Redlion - MONITORED SWITCH

PART # PORTS 10/100 100 FIBER 10/100/1000 OPERATING TEMP TYPE DISTANCE RATING
508FXE2-N-SC-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
508FXE2-N-SC-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
508FXE2-N-ST-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
508FXE2-N-ST-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
508FXE2-N-ST-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
508FX2-N-SC 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km
508FX2-N-ST 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km
508TX-N 8 8 - - -40° to 85°C - -
508FXE2-N-SC-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
308TX-N 8 8 - - -40° to 70°C - -
308FXE2-N-SC-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
308FXE2-N-SC-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
308FXE2-N-SC-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
308FXE2-N-ST-15 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 15km
308FXE2-N-ST-40 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 40km
308FXE2-N-ST-80 8 6 2 - -40° to 85°C Singlemode 80km
308FX2-N-SC 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km
308FX2-N-ST 8 6 2 - -40° to 85°C Multimode 2km

Thiết bị chia mạng 8 cổng Redlion - MANAGED SWITCH

PART # PORTSsort descending 10/100 10/100/1000 100 FIBER GIG FIBER GIG SFP TYPE DISTANCE RATING OPERATING TEMP
708FXE2-ST-80 8 6 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
708FXE2-ST-40 8 6 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
708FXE2-ST-15 8 6 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
708FXE2-SC-80 8 6 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
708FXE2-SC-40 8 6 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
708FXE2-SC-15 8 6 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
NT24k-8TX 8 - 8 - - - - - -40° to 85°C
NT24k-8TX-POE 8 - 8 (8 PoE+) - - - - - -40° to 80°C
NT24k-8TX-PT 8 - 8 - - - - - -40° to 85°C
NT24k-8TX-POE-PT 8 - 8 (8 PoE+) - - - - - -40° to 80°C
SLX-8MS-1 8 8 - - - - - - -40° to 75°C
708FX2-SC 8 6 - 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
708FX2-ST 8 6 - 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
708TX 8 8 - - - - - - -40° to 85°C
SLX-8MG-1 8 - 8 Up to 4 - Up to 4 - - -40° to 75°C
708M12 8 8 - - - - - - -40° to 80°C
708M12-HV 8 8 - - - - - - -40° to 80°C
508FXE2-A-SC-15 8 6 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
508FXE2-A-SC-40 8 6 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
508FXE2-A-SC-80 8 6 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
508FXE2-A-ST-15 8 6 - 2 - - Singlemode 15km -40° to 85°C
SLX-8MS-9STL 8 4 - 4 - - Singlemode 60km -40° to 75°C
SLX-8MS-9ST 8 4 - 4 - - Singlemode 20km -40° to 75°C
SLX-8MS-4SC 8 6 - 2 - - Multimode 4km -40° to 75°C
SLX-8MS-4ST 8 6 - 2 - - Multimode 4km -40° to 75°C
SLX-8MS-5SC 8 6 - 2 - - Singlemode 20km -40° to 75°C
SLX-8MS-5SCL 8 6 - 2 - - Singlemode 60km -40° to 75°C
SLX-8MS-5ST 8 6 - 2 - - Singlemode 20km -40° to 75°C
SLX-8MS-5STL 8 6 - 2 - - Singlemode 60km -40° to 75°C
SLX-8MS-8SC 8 4 - 4 - - Multimode 4km -40° to 75°C
SLX-8MS-8ST 8 4 - 4 - - Multimode 4km -40° to 75°C
SLX-8MS-9SC 8 4 - 4 - - Singlemode 20km -40° to 75°C
SLX-8MS-9SCL 8 4 - 4 - - Singlemode 60km -40° to 75°C
508FXE2-A-ST-40 8 6 - 2 - - Singlemode 40km -40° to 85°C
508FXE2-A-ST-80 8 6 - 2 - - Singlemode 80km -40° to 85°C
508FX2-A-SC 8 6 - 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
508FX2-A-ST 8 6 - 2 - - Multimode 2km -40° to 85°C
508TX-A 8 8 - - - - - - -40° to 85°C

POWER OVER ETHERNET (POE)

PART # PORTS 10/100/1000 100 FIBER GIG FIBER GIGABIT SFP POE STANDARD MOUNTING OPERATING TEMP
100-POE4 8 - - - - IEEE802.3af DIN-Rail -40° to 85°C
100-POE4-MDR 8 - - - - IEEE802.3af DIN-Rail -40° to 85°C
NT24k-8TX-POE 8 8 (8 PoE+) - - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
1008TX-POE+ 8 8 (4 PoE+) - - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
1000-POE4+ 8 4 (4 PoE+) - - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 85°C
NT24k-8TX-POE-PT 8 8 (8 PoE+) - - - IEEE802.3at DIN-Rail -40° to 80°C
 • Unmanaged Plug and Play Operation
 • Eight 10/100/1000BaseTX RJ-45 Ports 
  • Four 10/100/1000BaseTX RJ-45 Port (Data In)
  • Four 10/100/1000BaseTX RJ-45 PoE Port (Data & Power Out)
 • Compact, Space Saving Package 
 • IEEE 802.3af/at Compliance 
 • Extended Environmental Specifications 
  • -40° to 85°C Operating Temperature 
 • Automatic Detection of Connected PoE Devices 
 • Up to 4.0 Gb/s Maximum Throughput 
 • Full Wire Speed Communications 
 • Supports 30 Watts per port (25.5 Watts at the PD) 
 • Redundant Power Inputs (22-49 VDC) 
 • Power Fault Status LED 
 • LED PoE Status Indication 
 • Hardened Metal DIN-Rail Enclosure
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  1209
 • Tuần này:
  7717
 • Tuần trước:
  8756
 • Tháng trước:
  15468
 • Tất cả:
  502792
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved