Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

Đại lý Gastron tại Việt Nam - Gastron Vietnam

Gastron - Korea được thành lập từ năm 1992, có trụ sở chính tại Hàn Quốc.

Công Ty Tăng Minh Phát, hân hạnh là Đại diện phân phối thiết bị của hãng Gastron tại Việt Nam

Gastron chuyên cung cấp các giải pháp về phát hiện khí, phát hiện ngọn lửa với các sản phẩm nổi bậc như : thiết bị dò khí, thiết bị thu khí, máy dò khí cầm tay, thiết bị dò khí FTIR, thiết bị phát hiện ngọn lửa, đèn cảnh báo và âm thanh, thiết bị phát hiện rò rỉ khí, máy phát hiện khí độc, thiết bị phát hiện ngọn lửa bằng tia hồng ngoại, thiết bị an toàn trong công nghiệp.

1. VOC Gas Detector | Thiết bị phát hiện khí dễ bay hơi Gastron

Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

 • GTD-5100F Explosion Proof Type Sampling VOC Gas Detector
 • GTD-5000F Explosion Proof Type Sampling VOC Gas Detector
 • GTD-2000Tx Explosion Proof Type Diffusion VOC Gas Detector
 • GTD-5000 Intelligent & Sampling Type VOC Gas Detector                             

4-Digit digital gas concentration display
4-20mA (Current source or Sink) output signal
Easy configuration of monitoring by RS-485 Modbus
3-Wire Type ,2-stage alarm, 1-trouble display and relay contact output

 

2. Infrared-type Gas Detector | Thiết bị dò khí dạng khuếch tán Gastron

Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

GTD-5000 Non Flame proof Type interference gas filtering gas detector

GTD-5100F Explosion Proof Type interference gas filtering gas detector

GTD-5000F Explosion Proof Type Sampling Infrared Gas Detector

GIR-3000 Explosion Proof Type Diffusion Infrared Gas Detector

GIR-3000A Fixed Type Infrared Gas Detector

3. Flammable Gas Detector | Thiết bị phát hiện ngọn lửa Gastron

Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

 • GTD-5100F Explosion Proof Type Sampling Flammable Gas Detector

 • GTD-5000F Explosion Proof Type Sampling Flammable Gas Detector

 • GTD-3000Ex Intelligent Flammable Gas Detector

 • GTD-2000Ex Smart Diffusion Flammable Gas Detector

 • GTD-1000Ex Transmitter Diffusion Flammable Gas Detector

 • GTD-5000 Sampling Flammable Gas Detector

 • GTD-6000 Gas Receiver Combination Flammable Gas Detector

4. Oxygen / Toxic Gas Detector | Thiết bị phát hiện khí độc Gastron ( CO, NH3, H2S...)

Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

GTD-5100F Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas 

GTD-5000F Explosion Proof Type Sampling Oxygen & Toxic Gas 

GTD-3000Tx Intelligent Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-2000Tx Smart Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-1000Tx Transmitter Diffusion Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-5000 Sampling Oxygen & Toxic Gas Detector

GTD-6000 Gas Receiver Combination Oxygen & Toxic Gas Detector

5. Portable Gas Detector | Thiết bị phát hiện khí cầm tay Gastron

Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

G-Finder Single : Single Gas Portable Detector (O2, CO, H2S)

GPD-100: Cartridge Sensor & Sampling Portable Detector(LEL, Toxic)

TANGO TX1 Single Gas Portable Detector (CO, H2S, NO2, SO2)

GasBadge Pro Single: Gas Portable Detector (O2, NH3, CL2, PH3)

VENTIS MX4 4-Gas: Portable Detector (LEL, Toxic)

VENTIS PRO 5-Gas : Portable Detector (LEL, Toxic , IR, VOC)

MX6 iBrid 6-Gas : Portable Detector (LEL, Toxic , IR, VOC)

6. Multi-type Gas Detector | Hệ thống phát hiện khí Gastron

Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam

 • GTM-1000 Fixed Type Freon, Flammable MULTI Gas Detector

 • GTM-2000 Fixed Type Freon, Flammable, Oxygen & Toxic MULTI Gas Detecto

VOC GAS DETECTOR
GTD-5000 (NON FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000-SA
GTD-5000-SP
GTD-5000-SR
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-PID-SA 
GTD-5000F-PID-SP
GTD-5000F-PID-SR
GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION) GTD-2000-PID-SA 
GTD-2000-PID-SH
PORTABLE VOC GAS DETECTOR
GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF - SUCTION) GPD-0100-SA
INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-IR-SA
GTD-5000F-IR-SH
GTD-5000F-IR-SR
INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR
GIR-3000A (FLAME PROOF - DIFFUSION) GIR-3000 Ex - HC-D  GIR-3000 Tx - CO-S 
GIR-3000 Ex - HC-S  GIR-3000 Tx CO2-D 
GIR-3000 Tx - CO-D  GIR-3000 Tx - CO2-S 
GIR-3000 Tx - N2O-D  GIR-3000 Tx - N2O-S 
Option:
GDC000-OP - RS485
RS-485  DIGITAL COMMUNICATION MODULE 
Option: GDC000-OP - HART
HART COMMUNICATION MODULE 
GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR
GTD-6000 (NON FLAME PROOF) GTD-6000 Ex - CA  GTD-6000 Tx - NH3
GTD-6000 Ex - HEX GTD-6000 Tx - NO
GTD-6000 Ex - TEX GTD-6000 Tx - NO2
GTD-6000 Tx - O2 GTD-6000 Tx - PO
GTD-6000 Tx - Cl2 GTD-6000 Tx - SO2
GTD-6000 Tx - CO GTD-6000 Tx - SO3
GTD-6000 Tx - EO GTD-6000 Tx - AsH3
GTD-6000 Tx - H2 GTD-6000 Tx - B2H6
GTD-6000 Tx - H2S GTD-6000 Tx - BCl3
GTD-6000 Tx - HCl GTD-6000 Tx - BF3
GTD-6000 Tx - HCN  GTD-6000 Tx - Br2
GTD-6000 Tx - COCl2 GTD-6000 Tx - ClF3
GTD-6000 Tx - F2 GTD-6000 Tx - GeH4
GTD-6000 Tx - HBr GTD-6000 Tx - HF
GTD-6000 Tx - O3 GTD-6000 Tx - PCL3 
GTD-6000 Tx - PH3  GTD-6000 Tx - SiCl4
GTD-6000 Tx - POCl3 GTD-6000 Tx - SiH2Cl2
GTD-6000 Tx - Si2H6 GTD-6000 Tx - SiH4
GTD-6000 Tx - TiCL4   GTD-6000 Tx - WF6 
TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR
GTD-1000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-1000 Ex - CA GTD-1000 Tx - COCl2            
GTD-1000 Ex - HEX  GTD-1000 Tx - ClF3 
GTD-1000 Ex - TEX GTD-1000 Tx - F2
GTD-1000 Tx - O2  GTD-1000 Tx - GeH4
GTD-1000 Tx - Cl2  GTD-1000 Tx - HBr
GTD-1000 Tx - CO GTD-1000 Tx - HF
GTD-1000 Tx - EO GTD-1000 Tx - O3
GTD-1000 Tx - H2 GTD-1000 Tx - PCL3
GTD-1000 Tx - H2S  GTD-1000 Tx - PH3
GTD-1000 Tx - HCl GTD-1000 Tx - POCl3
GTD-1000 Tx - HCN GTD-1000 Tx - Si2H6
GTD-1000 Tx - NH3 GTD-1000 Tx - SiCl4
GTD-1000 Tx - NO GTD-1000 Tx - SiH2Cl2
GTD-1000 Tx - NO2 GTD-1000 Tx - SiH4 
GTD-1000 Tx - PO  GTD-1000 Tx - TiCL4
GTD-1000 Tx - SO2 GTD-1000 Tx - WF6 
GTD-1000 Tx - SO3 GTD-1000 Tx - BCl3
GTD-1000 Tx - AsH3 GTD-1000 Tx - BF3
GTD-1000 Tx - B2H6 GTD-1000 Tx - Br2 
SMART TYPE GAS DETECTOR
GTD-2000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-2000 Ex - CA GTD-2000 Tx - BCl3 
GTD-2000 Ex - HEX GTD-2000 Tx - BF3
GTD-2000 Ex - TEX GTD-2000 Tx - Br2 
GTD-2000 Tx - O2  GTD-2000 Tx - COCl2  
GTD-2000 Tx - Cl2 GTD-2000 Tx - ClF3
GTD-2000 Tx - CO GTD-2000 Tx - F2
GTD-2000 Tx - EO GTD-2000 Tx - GeH4
GTD-2000 Tx - H2 GTD-2000 Tx - HBr 
GTD-2000 Tx - H2S GTD-2000 Tx - HF
GTD-2000 Tx - HCl GTD-2000 Tx - O3
GTD-2000 Tx - HCN GTD-2000 Tx - PCL3 
GTD-2000 Tx - NH3 GTD-2000 Tx - PH3
GTD-2000 Tx - NO GTD-2000 Tx - POCl3
GTD-2000 Tx - NO2 GTD-2000 Tx - Si2H6
GTD-2000 Tx - PO GTD-2000 Tx - SiCl4 
GTD-2000 Tx - SO2 GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 
GTD-2000 Tx - SO3  GTD-2000 Tx - SiH4
GTD-2000 Tx - AsH3 GTD-2000 Tx - TiCL4
GTD-2000 Tx - B2H6 GTD-2000 Tx - WF6 
INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR
GTD-3000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-3000 Ex - CA GTD-3000 Tx - BF3
GTD-3000 Ex - HEX GTD-3000 Tx - Br2 
GTD-3000 Ex - TEX GTD-3000 Tx - COCl2 
GTD-3000 Tx - O2  GTD-3000 Tx - ClF3 
GTD-3000 Tx - Cl2 GTD-3000 Tx - F2
GTD-3000 Tx - CO GTD-3000 Tx - GeH4
GTD-3000 Tx - EO GTD-3000 Tx - HBr
GTD-3000 Tx - H2 GTD-3000 Tx - HF
GTD-3000 Tx - H2S GTD-3000 Tx - O3
GTD-3000 Tx - HCl GTD-3000 Tx - PCL3
GTD-3000 Tx - HCN GTD-3000 Tx - PH3
GTD-3000 Tx - NH3 GTD-3000 Tx - POCl3 
GTD-3000 Tx - NO GTD-3000 Tx - Si2H6
GTD-3000 Tx - NO2 GTD-3000 Tx - SiCl4
GTD-3000 Tx - PO GTD-3000 Tx - SiH2Cl2
GTD-3000 Tx - SO2 GTD-3000 Tx - SiH4
GTD-3000 Tx - SO3  GTD-3000 Tx - TiCL4
GTD-3000 Tx - AsH3  GTD-3000 Tx - WF6
GTD-3000 Tx - B2H6 GTD-3000 Tx - BCl3 
AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)
GTD-5000 SERIES GTD-5000-SA
GTD-5000-SP
GTD-5000-SR
PY-1000 
PY-1000 
GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)
GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE) GTD-5000F-SA
GTD-5000F-RH
GTD-5000F-SR
AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)
AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF) GPD-0100-SA 
PY-1000 
FLAME DETECTOR
GTF-1100U (UV-IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
GTF-1100T (TRIPLE IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
SENSOR GARTRIDGE for  MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100 
MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT
GTC-200.SERIES (MULTI-CHANNEL TYPE) GTC-200-04CH GTC-200-14CH
GTC-200-05CH GTC-200-15CH
GTC-200-06CH GTC-200-16CH
GTC-200-07CH GTC-200-17CH 
GTC-200-08CH GTC-200-18CH
GTC-200-09CH GTC-200-19CH
GTC-200-10CH GTC-200-20CH
GTC-200-11CH GTC-200-04CHEX
GTC-200-12CH  GTC-200-10CHRA
GTC-200-13CH
RECEIVER UNIT PRICE
GTC-200.COM  COMMON CONTROL UNIT
GTC-200.PWR  BATTERY BACK-UP MODULE
GTC-200.CH  CHANNEL CONTROL UNIT
POWER SUPPLY UNIT (SPARE)
PWR-2000-04 04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
 PWR-2000-06 06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-10 10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-12 12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-16 16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-20  20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
SINGLE RECEIVER UNIT
GTC-520  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
GTC-540  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
GTC-550  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
FLAME PROOF RECEIVER UNIT
GTC-200F (MULTI-CHANNEL) GTC-200F-04CHEX
GTC-200.COM 
GTC-200.BAT 
GTC-200.CH 
PWR-2000-04 
GTC-520F (FLAME PROOF SINGLE CHANNEL) GTC-520F 
GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON)
GTL-200 LED LENS / ROTATING REFLECTION
GTL-200B SIGNAL PHONE
GTL-200L LED LENS / ROTATING REFLECTION

Đại lý phân phối Gastron tại Việt Nam


Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  6
 • Hôm nay:
  551
 • Tuần này:
  9100
 • Tuần trước:
  14771
 • Tháng trước:
  21948
 • Tất cả:
  670453
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved