Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

Xuất xứ:
Japan
Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Đại lý TDK Lambda Việt Nam
Thành phần:
Bộ nguồn công nghiệp
Mã sản phẩm:
Lambda

Công Ty Tăng Minh Phát - Đại lý phân phối thiết bị TDK Lambda chính hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp bộ nguồn, bộ lọc nhiễu, bộ chuyển đổi tín hiệu.

Đại lý cung cấp TDK Lambda tại Việt Nam 

TDK Lambda được thành lập từ năm 1970, có trụ sở chính đặt tại Janpan ( Nhật Bản).

Công ty Tăng Minh Phát hân hạnh là Đại lý phân phối thiết bị của hãng TDK Lambda tại Việt Nam.

Các sản phẩm chính của TDK Lambda Vietnam : Bộ nguồn TDK Lambda, Bộ lọc nhiễu TDK Lambda, Bộ chuyển đổi DC-DC TDK Lambda

1. Bộ nguồn TDK Lambda | Power Supply | Bộ nguồn Lambda

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CUS200/LD TDK Lambda

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CUS350M TDK Lambda

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

HWS HD TDK Lambda

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

RTW TDK Lambda

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZWS240RC-24

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CUT

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

HWS ME

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

SWS600/1000L

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CSW65

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DLP

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

HWS-A

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

TPS3000

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CM4

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DPP

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

HWS-P

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

Vega

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

XMS500

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DRF

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

JWT

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

Vega-Lite

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CUS30M/CUS60M

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DRF/HL

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

KAS

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZMS

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CUS1500M

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DRL

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

KM

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZP

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DRB

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DSP

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

KMS-A

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZPSA

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

QM

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DT

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

KPSA

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZWD

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

RWS-B

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

DTM

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

KWD

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZWQ

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

Alpha 1000-1500 (CA)

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

EFE

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

KWS-A

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZWS-B

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CFE400M

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

EFE-M

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

LS

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZWS-BAF

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CPFE

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

EVS

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

LZSA

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZWS-BP

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

CPFE1000FI

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

FPS

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

MTW

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam - TMP VIETNAM

ZWX

Bộ nguồn HWS TDK Lambda Bộ nguồn Lambda

2. Bộ lọc nhiễu TDK-Lambda | Filters TDKLambda

         Bộ lọc EMC TDK Lambda, Bộ lọc EMI TDK Lambda, Bộ lọc EMI Việt Nam, Bộ lọc EMC Việt Nam, Bộ lọc nhiễu EMC TDK Lambda, Bộ lọc nhiễu EMI TDK Lambda, Bộ lọc nhiễu EMI Việt Nam, Bộ lọc nhiễu EMC Việt Nam, Bộ lọc EMC, Bộ lọc EMI, Bộ lọc sóng hài TDK Lambda, Bộ lọc sóng hài, Bộ lọc nhiễu RSHN TDK LambdaBộ lọc nhiễu RSEN TDK Lambda

Model Detail
iDQ 48VDC EMI Filters
IEC Inlet Series EMC Filters
EMC Filters PAN Series
R Series 0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters
RDEN Series 50A 48VDC (76V Max) EMI Filters
SIFI Series 2-Line EMC Filters

3. Bộ chuyển đổi DC-DC TDK Lambda | Converters DC-DC TDK Lambda

Model Detail
EZA11kW 11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
CCG 15 - 30W DC-DC Converters
CC-E 1.5W-25W Single & Dual DC-DC converters
CC-P-E 15W-30W DC-DC converters
CE1000 1.75W-30W DC-DC POL converters
CN-A 30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
DPX DINRail mount DC-DC converters
EZA2500-32048 2500W Bi-Directional DC-DC Converter
GQA 120W Industrial Quarter Brick Converters
HQA 85W - 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
i3A 100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters
i6A 250W, 9-40V Input Non-isolated DC-DC Converter
iAC 16A DC-DC non-isolated POL converters
iAD 16A POL DC-DC converters
iAF 20A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iAH 40A Non-isolated SMT Point of Load
iBA 8A POL DC-DC converters
iBC 7A POL DC-DC converter
iBD 7A Non Isolated POL DC-DC converters
iBF 12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iBH 20A Non-isolated SMT Point of Load
iCF 3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iCG 6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iCH 85W, 12A Non-isolated SMT Point of Load
iEA 67W-78W Eighth Brick DC-DC converters
iEH 300-317W Eighth Brick Converter
iFB 557-600W Isolated DC-DC Converters
iHG 50-300W Half Brick DC-DC converters
iJA 35A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus
iJB 60A Non-isolated SMT POL with PMBusTM
iJC 100A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus™
iPB 15-45W Pico Brick DC-DC converters
iQB 25-150W Quarter Brick DC-DC converters
iQE 108-204W Quarter Brick DC_DC converter
iQG 300-504W Quarter Brick DC-DC converters
iQL 72-308W Quarter Brick DC-DC converters
iSA 75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters
PAE 50W-100W Eighth Brick DC-DC converters
PAF 180W-702W Isolated DC-DC converters
PAH 29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
PAQ 14W-100W Quarter Brick DC-DC converters
PH 120W-300W Isolated DC-DC converters
PH-A 50W-300W High Density Power Modules
PL 3.75W-100W DC-DC POL converters
PV/PVD Single In-Line DC-DC converters
PXA 15W DC-DC converters
PXB 15W Single & Dual DC-DC converters
PXC 5W Isolated DC-DC converters
PXC-M 3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
PXD Isolated PCB mount DC-DC converters
PXE 20W-30W DC-DC Converter
PXF 40W&60W DC-DC converters
Vega DC 450W DC-DC converter

4. Bộ nguồn lập trình TDK-Lambda | Programmable Power Supplies

Model  Detail
GENESYS+™ GSP 10kW in 2U & 15kW in 3U
GENESYS+™ 1.7kW & 5kW in 1U
Genesys™ 1U 750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supply
Genesys™ 1U Half rack 750W 1U Half Rack Mount power supply
Genesys™ 2U 3.3kW and 5kW Rack Mount power supply
Genesys™ 3U 10kW and 15kW Rack Mount power supply
Z+ 2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
ZUP Programmable Rack Bench Mount power supply

List kho TDK Lamba

No

DESCRIPTION

Maker

Qty

Unit

1

HWS100A-24/A

TDK-Lambda

10

PC

2

HWS150A-24/A

TDK-Lambda

20

PC

3

HWS300-24

TDK-Lambda

5

PC

4

HWS600-24

TDK-Lambda

3

PC

5

HWS600-24/HD

TDK-Lambda

2

PC

6

GWS500-24

TDK-Lambda

2

PC

7

HMS100-24

TDK-Lambda

2

PC

8

RSHN-2006

TDK-Lambda

20

PC

9

RSEN-2006

TDK-Lambda

20

PC

10

RSEN-2006D

TDK-Lambda

10

PC

11

RSEN-2010D

TDK-Lambda

10

PC

12

RSEN-2016

TDK-Lambda

10

PC

13

RSEN-2016D

TDK-Lambda

5

PC

14

RSEN-2020

TDK-Lambda

10

PC

15

RSEN-2020D

TDK-Lambda

5

PC

16

RSHN-2003

TDK-Lambda

10

PC

17

RSHN-2010

TDK-Lambda

20

PC

18

RSHN-2016

TDK-Lambda

10

PC

19

RSHN-2020

TDK-Lambda

10

PC

20

RSHN-2030

TDK-Lambda

5

PC

21

RSHN-2040

TDK-Lambda

5

PC

22

RSHN-2060

TDK-Lambda

2

PC

>>>Quay lại mục lục

Đại lý TDK-Lambda Việt Nam

- Bộ nguồn TDK Lambda 

- Bộ lọc nhiễu TDK Lambda

- Bộ chuyển đổi DC-DC TDK Lambda

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  557
 • Tuần này:
  557
 • Tuần trước:
  3759
 • Tháng trước:
  4316
 • Tất cả:
  540233
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved