Type 5282 Burkert - Van điện từ Burkert Type 5282

Tình trạng:
Mới 100%
Mô tả:
Nhà phân phối Burkert Việt Nam
Xuất xứ:
Đức
Thành phần:
Van điện từ
Mã sản phẩm:
Type 5282

Đại lý phân phối Burkert tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm như : van điện từ Burkert, van khí nén Burkert

Type 5282 Burkert - Van điện từ Burkert Type 5282

Van điện từ Burkert Type 5282

Type 5282

Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve

Van servo Burkert - Van truyền động Burkert Việt Nam

 • Servo-assisted diaphragm valve up to DN65 orifice
 • Separating diaphragm for aggressive and contaminated media
 • Closing and opening times can be adjusted individually
 • Explosion-proof versions (Cat.2)
 • Service-friendly manual override
Ident No. 134430 Ident No. 157710 Ident No. 282726 Ident No. 150286
Ident No. 134433 Ident No. 157711 Ident No. 284416 Ident No. 150599
Ident No. 134434 Ident No. 158228 Ident No. 284418 Ident No. 153152
Ident No. 134437 Ident No. 158523 Ident No. 284627 Ident No. 153153
Ident No. 134438 Ident No. 158525 Ident No. 285570 Ident No. 153154
Ident No. 134441 Ident No. 158526 Ident No. 287149 Ident No. 153993
Ident No. 134442 Ident No. 158735 Ident No. 289438 Ident No. 154008
Ident No. 134445 Ident No. 159652 Ident No. 290956 Ident No. 154009
Ident No. 134446 Ident No. 160936 Ident No. 291516 Ident No. 155003
Ident No. 134449 Ident No. 161718 Ident No. 291651 Ident No. 155086
Ident No. 134450 Ident No. 162633 Ident No. 292088 Ident No. 156218
Ident No. 134453 Ident No. 163456 Ident No. 292610 Ident No. 156460
Ident No. 134458 Ident No. 163484 Ident No. 294410 Ident No. 257394
Ident No. 134461 Ident No. 164867 Ident No. 294411 Ident No. 257711
Ident No. 134465 Ident No. 171151 Ident No. 294857 Ident No. 258520
Ident No. 134466 Ident No. 171172 Ident No. 299825 Ident No. 260318
Ident No. 134514 Ident No. 171813 Ident No. 300053 Ident No. 260319
Ident No. 134522 Ident No. 172193 Ident No. 301825 Ident No. 260587
Ident No. 134530 Ident No. 172209 Ident No. 302190 Ident No. 264544
Ident No. 137138 Ident No. 174737 Ident No. 302632 Ident No. 266140
Ident No. 137142 Ident No. 174749 Ident No. 307165 Ident No. 272409
Ident No. 137146 Ident No. 176012 Ident No. 307166 Ident No. 276957
Ident No. 134486 Ident No. 176862 Ident No. 307167 Ident No. 281704
Ident No. 134494 Ident No. 181160 Ident No. 307168 Ident No. 281818
Ident No. 140040 Ident No. 182159 Ident No. 307169 Ident No. 460171
Ident No. 142062 Ident No. 182283 Ident No. 307170 Ident No. 465081
Ident No. 144110 Ident No. 182622 Ident No. 307171 Ident No. 465082
Ident No. 435951 Ident No. 182625 Ident No. 307173 Ident No. 465717
Ident No. 134431 Ident No. 183126 Ident No. 307174 Ident No. 466293
Ident No. 134432 Ident No. 183129 Ident No. 307175 Ident No. 466595
Ident No. 134435 Ident No. 183132 Ident No. 307176 Ident No. 466745
Ident No. 134436 Ident No. 183512 Ident No. 307177 Ident No. 466746
Ident No. 134439 Ident No. 183692 Ident No. 307179 Ident No. 480452
Ident No. 134440 Ident No. 183776 Ident No. 307180 Ident No. 784453
Ident No. 134443 Ident No. 184028 Ident No. 307183 Ident No. 784454
Ident No. 134444 Ident No. 184909 Ident No. 307184 Ident No. 784455
Ident No. 134447 Ident No. 184959 Ident No. 307185 Ident No. 784456
Ident No. 134448 Ident No. 184960 Ident No. 307186 Ident No. 784457
Ident No. 134451 Ident No. 185322 Ident No. 307188 Ident No. 784458
Ident No. 134452 Ident No. 185878 Ident No. 307189 Ident No. 92707989
Ident No. 134454 Ident No. 186199 Ident No. 307190 Ident No. 92903301
Ident No. 134455 Ident No. 186285 Ident No. 307192 Ident No. 93707178
Ident No. 134456 Ident No. 186590 Ident No. 307193 Ident No. 93707709
Ident No. 134457 Ident No. 186719 Ident No. 307194 Ident No. 93709334
Ident No. 134459 Ident No. 186733 Ident No. 307195 Ident No. 93709687
Ident No. 134460 Ident No. 186888 Ident No. 307196 Ident No. 93710795
Ident No. 134462 Ident No. 186931 Ident No. 307197 Ident No. 93906116
Ident No. 134463 Ident No. 186939 Ident No. 307198 Ident No. 93909807
Ident No. 134464 Ident No. 187000 Ident No. 307200 Ident No. 95385282
Ident No. 134467 Ident No. 187026 Ident No. 307201 Ident No. 242275
Ident No. 134468 Ident No. 187366 Ident No. 307203 Ident No. 242280
Ident No. 134469 Ident No. 187421 Ident No. 307204 Ident No. 242281
Ident No. 134470 Ident No. 187422 Ident No. 307207 Ident No. 242319
Ident No. 134471 Ident No. 187423 Ident No. 307208 Ident No. 242524
Ident No. 134472 Ident No. 187462 Ident No. 307209 Ident No. 245045
Ident No. 134473 Ident No. 187648 Ident No. 307212 Ident No. 246449
Ident No. 134474 Ident No. 187723 Ident No. 307213 Ident No. 246634
Ident No. 134475 Ident No. 187834 Ident No. 307214 Ident No. 247007
Ident No. 134476 Ident No. 188602 Ident No. 307215 Ident No. 247516
Ident No. 134477 Ident No. 189342 Ident No. 307217 Ident No. 248173
Ident No. 134478 Ident No. 189867 Ident No. 307218 Ident No. 248269
Ident No. 134479 Ident No. 189879 Ident No. 307220 Ident No. 248466
Ident No. 134481 Ident No. 202612 Ident No. 307222 Ident No. 250067
Ident No. 134482 Ident No. 202680 Ident No. 307223 Ident No. 251542
Ident No. 134483 Ident No. 202681 Ident No. 307224 Ident No. 251889
Ident No. 134485 Ident No. 202682 Ident No. 307225 Ident No. 252096
Ident No. 134515 Ident No. 202683 Ident No. 307226 Ident No. 252811
Ident No. 134516 Ident No. 202684 Ident No. 307229 Ident No. 254347
Ident No. 134517 Ident No. 202685 Ident No. 307230 Ident No. 254755
Ident No. 134518 Ident No. 202686 Ident No. 307231 Ident No. 256066
Ident No. 134519 Ident No. 202736 Ident No. 307232 Ident No. 142064
Ident No. 134520 Ident No. 202786 Ident No. 307235 Ident No. 142065
Ident No. 134521 Ident No. 202994 Ident No. 307236 Ident No. 142532
Ident No. 134523 Ident No. 202995 Ident No. 307237 Ident No. 142535
Ident No. 134524 Ident No. 203686 Ident No. 307238 Ident No. 142945
Ident No. 134525 Ident No. 203709 Ident No. 307240 Ident No. 143116
Ident No. 134526 Ident No. 203827 Ident No. 307241 Ident No. 144611
Ident No. 134527 Ident No. 204323 Ident No. 307242 Ident No. 144956
Ident No. 134528 Ident No. 204324 Ident No. 307243 Ident No. 145709
Ident No. 134529 Ident No. 204374 Ident No. 307244 Ident No. 146160
Ident No. 134531 Ident No. 204376 Ident No. 307245 Ident No. 146177
Ident No. 134532 Ident No. 204377 Ident No. 307246 Ident No. 146216
Ident No. 134533 Ident No. 204864 Ident No. 307248 Ident No. 146218
Ident No. 134534 Ident No. 205042 Ident No. 307249 Ident No. 146530
Ident No. 134535 Ident No. 205080 Ident No. 307250 Ident No. 147553
Ident No. 134536 Ident No. 205105 Ident No. 307251 Ident No. 147803
Ident No. 134537 Ident No. 205618 Ident No. 307252 Ident No. 147998
Ident No. 134554 Ident No. 205620 Ident No. 307253 Ident No. 148198
Ident No. 134555 Ident No. 205623 Ident No. 307254 Ident No. 149251
Ident No. 134556 Ident No. 205632 Ident No. 307255 Ident No. 149479
Ident No. 134557 Ident No. 206166 Ident No. 307256 Ident No. 149756
Ident No. 134558 Ident No. 207059 Ident No. 307257 Ident No. 325370
Ident No. 134559 Ident No. 207385 Ident No. 307258 Ident No. 326474
Ident No. 134561 Ident No. 207728 Ident No. 307259 Ident No. 335698
Ident No. 134562 Ident No. 208291 Ident No. 307260 Ident No. 431609
Ident No. 134563 Ident No. 208354 Ident No. 307608 Ident No. 434254
Ident No. 134565 Ident No. 208356 Ident No. 308207 Ident No. 435987
Ident No. 134566 Ident No. 208879 Ident No. 308277 Ident No. 437501
Ident No. 134567 Ident No. 209365 Ident No. 308677 Ident No. 439834
Ident No. 134569 Ident No. 209700 Ident No. 308682 Ident No. 442880
Ident No. 137139 Ident No. 210838 Ident No. 308683 Ident No. 443048
Ident No. 137140 Ident No. 211037 Ident No. 308684 Ident No. 443068
Ident No. 137141 Ident No. 211623 Ident No. 308685 Ident No. 456890
Ident No. 137143 Ident No. 211874 Ident No. 308686 Ident No. 456894
Ident No. 137145 Ident No. 211945 Ident No. 308688 Ident No. 456898
Ident No. 137147 Ident No. 212165 Ident No. 308702 Ident No. 456900
Ident No. 137149 Ident No. 213580 Ident No. 308703 Ident No. 456902
Ident No. 137150 Ident No. 214331 Ident No. 308704 Ident No. 456904
Ident No. 137151 Ident No. 214952 Ident No. 308705 Ident No. 456908
Ident No. 137153 Ident No. 216649 Ident No. 308706 Ident No. 456914
Ident No. 137154 Ident No. 217207 Ident No. 308708 Ident No. 237396
Ident No. 137155 Ident No. 218001 Ident No. 308709 Ident No. 237397
Ident No. 137157 Ident No. 218205 Ident No. 308710 Ident No. 237398
Ident No. 137158 Ident No. 218264 Ident No. 308711 Ident No. 237399
Ident No. 137159 Ident No. 219188 Ident No. 308714 Ident No. 237400
Ident No. 137161 Ident No. 220393 Ident No. 308716 Ident No. 237401
Ident No. 220291 Ident No. 221073 Ident No. 308731 Ident No. 237402
Ident No. 220292 Ident No. 221115 Ident No. 308733 Ident No. 237403
Ident No. 220293 Ident No. 222088 Ident No. 308734 Ident No. 237404
Ident No. 220294 Ident No. 222243 Ident No. 308735 Ident No. 237405
Ident No. 220295 Ident No. 223653 Ident No. 308736 Ident No. 237407
Ident No. 220296 Ident No. 224376 Ident No. 308738 Ident No. 237501
Ident No. 220297 Ident No. 224937 Ident No. 308739 Ident No. 237961
Ident No. 220298 Ident No. 225286 Ident No. 308740 Ident No. 239155
Ident No. 220299 Ident No. 225289 Ident No. 308773 Ident No. 241308
Ident No. 220300 Ident No. 225292 Ident No. 309464 Ident No. 241603
Ident No. 220301 Ident No. 225294 Ident No. 310414 Ident No. 134573
Ident No. 220302 Ident No. 225511 Ident No. 310790 Ident No. 134574
Ident No. 281976 Ident No. 226200 Ident No. 311498 Ident No. 134577
Ident No. 281979 Ident No. 226432 Ident No. 311980 Ident No. 134578
Ident No. 281981 Ident No. 226614 Ident No. 312204 Ident No. 134580
Ident No. 325677 Ident No. 226650 Ident No. 312214 Ident No. 134581
Ident No. 463867 Ident No. 226986 Ident No. 312215 Ident No. 134582
Ident No. 463868 Ident No. 226990 Ident No. 312631 Ident No. 134585
Ident No. 463869 Ident No. 227874 Ident No. 312632 Ident No. 138301
Ident No. 134480 Ident No. 227878 Ident No. 313144 Ident No. 138302
Ident No. 134487 Ident No. 228012 Ident No. 313261 Ident No. 139823
Ident No. 134489 Ident No. 228362 Ident No. 313838 Ident No. 141075
Ident No. 134490 Ident No. 228363 Ident No. 313855 Ident No. 141078
Ident No. 134491 Ident No. 228665 Ident No. 313856 Ident No. 141138
Ident No. 134493 Ident No. 228667 Ident No. 313857 Ident No. 141667
Ident No. 134495 Ident No. 228673 Ident No. 313935 Ident No. 141714
Ident No. 134497 Ident No. 228692 Ident No. 313937 Ident No. 322257
Ident No. 134498 Ident No. 228826 Ident No. 314197 Ident No. 322366
Ident No. 134499 Ident No. 229239 Ident No. 314334 Ident No. 322682
Ident No. 134501 Ident No. 229394 Ident No. 314375 Ident No. 322689
Ident No. 134502 Ident No. 230113 Ident No. 315307 Ident No. 323154
Ident No. 134503 Ident No. 230115 Ident No. 316628 Ident No. 324405
Ident No. 134505 Ident No. 230118 Ident No. 316878 Ident No. 324679
Ident No. 134506 Ident No. 230172 Ident No. 317311 Ident No. 324702
Ident No. 134507 Ident No. 233500 Ident No. 317373 Ident No. 325255
Ident No. 134509 Ident No. 233958 Ident No. 318064 Ident No. 325258
Ident No. 134510 Ident No. 234879 Ident No. 318247 Ident No. 237284
Ident No. 134513 Ident No. 235162 Ident No. 319273 Ident No. 237297
Ident No. 134541 Ident No. 235825 Ident No. 320359 Ident No. 237395
Ident No. 134545 Ident No. 235877 Ident No. 320551 Ident No. 134553
Ident No. 134549 Ident No. 237279 Ident No. 134571 Ident No. 134570

Name

Value

Unit

Type 5282
Operation servo-controlled
Actuator type Pivot
Main valve operating principle Diaphragm valve
Switch function on/off
Media separation Yes
Valve function A - normally closed - inlet port 1 (P/NC)
Fluidic port connection number 2
Valve function number of switching positions 2
Valve function manual actuation Yes
Valve function manual actuation type Key button
Valve function manual actuation stop Yes
Nominal pressure min 0,2 bar
Nominal pressure max (liquid) 10 bar
Main valve orifice 1 (P) (mm) 13 mm
Main valve orifice 1 (inch) 1/2 inch
Kv value (water) 4 m3/h
QNn value (gas) 4.300 l/min
Main valve wetted material Brass
Port connection 1 type Inner thread
Port connection 1 thread type G
Port connection 1 thread marking 1/2
Port connection 2 type Inner thread
Port connection 2 thread type G
Port connection 2 thread marking 1/2
Pilot control material medium-contacting Brass
Seat seal material category Elastomer
Seat seal material NBR (Nitrile rubber)
Sealing toward outside material NBR (Nitrile rubber)
Temperature environment max 55 °C
Temperature medium min 0 °C
Temperature medium max 80 °C
Voltage / rated voltage 24 V
Voltage / rated voltage 24 V
Voltage tolerance negative 10 %
Voltage tolerance positive 10 %
AC voltage No
DC voltage Yes
Battery voltage Yes
Rated power DC 11 W
Reduced power DC 8 W
Rated power consumption 8 W
Electrical connection sort Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803
Electrical connection number of contacts 2 + Grounding conductor
Electrical connection position top
Electrical connection polarity Irrelevant
Protection type (IP max. with suitable connector) IP65
Coil type block bolted
Coil insulation material (encasement) Epoxy
Coil wiring overvoltage protection without
Coil wiring rectifier No
Coil wiring polarity recovery diode No
Thermal insulation class of the actuator H
Nominal operation/Duty cycle 100 %
Switch time open min 100 ms
Switch time open max. 800 ms
Switch time close min 1.000 ms
Switch time close max. 4.000 ms
Valve setting opening time Yes
Valve setting closing time Yes
Back-pressure-resistant version No
Vacuum version No
Analysis version No
Oxygen version No
Oil burner valve No
Steam version No
Pilot control orifice (mm) 2 mm
Pilot control seal material NBR (Nitrile rubber)
Low-noise version No
Main valve with integrated screen No
Installation length 65 mm
Valve construction Valve complete
Weight 0,920000 kg
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  686
 • Tuần này:
  8476
 • Tuần trước:
  9584
 • Tháng trước:
  16843
 • Tất cả:
  276333
Video Clip

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 94 2395 184

Email: sale14@tmpvietnam.com

Skype: live:be897f2ae5ef1edc

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved